misja

Misja FREEDOM news

 Ochrona Ziemi, z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt

w tym szeroko pojęta działalność kulturalno–artystyczna.