Hiszpania zamyka elektrownie atomowe

Ekologia Zagrożenia

Hiszpańskie Ministerstwo Przemian Ekologicznych osiągnęło porozumienie z głównymi spółki energetycznymi w kraju (Endesa, Iberdrola i Naturgy), aby zamknąć wszystkie elektrownie jądrowe w Hiszpanii. Zamknięcie aktywnych elektrowni zostanie przeprowadzone w taki sposób, aby stopniowo kończyły działalność w latach 2025-2035.

Zmieniająca się polityka energetyczna w Unii Europejskiej kładzie nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Choć energia z elektrowni jądrowych nie jest już w tym momencie najdroższą w produkcji, to generuje szkodliwe dla środowiska odpady promieniotwórczeW Hiszpanii działa pięć elektrowni jądrowych (Almaraz, Valdellós, Asco, Cofrentes i Trillo).

Stanowisko grup energetycznych

W przypadku Iberdrola przedsiębiorstwo energetyczne zaproponowało różne opcje generowania energii elektrycznej w Hiszpanii. Koncern zwrócił się do Ministerstwa Przemian Ekologicznych o modyfikację norm w celu umożliwienia pracy najstarszym elektrowniom. Dzięki tej zmianie firma uważa, że ​​rząd miałby większy margines manewru. Mógłby rozważniej określić politykę energetyczną i rolę energii jądrowej. Przejście do takich proporcji energetyki kraju, w której energia odnawialna byłaby najważniejsza będzie bardziej przemyślane. Iberdrola podkreśla, że ​​krajowa polityka energetyczna powinna być określona przez rząd przy rozsądnych kryteriach, które nie dyskryminują przedsiębiorstw ​​energetycznych.

Ze swej strony Endesa powtórzyła swoje wsparcie dla utrzymania długotrwałej pracy elektrowni jądrowych , z odpowiednią rentownością i gwarantującą, że te instalacje spełniają najwyższe krajowe i międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwo energetyczne chce wydłużenia okresu użytkowania elektrowni jądrowych ponad 40 lat, aby zagwarantować przejście energetyki do 2050 r. Uważają, że nie ma innej alternatywy, która mogłaby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw, konkurencyjne ceny energii elektrycznej i pomóc w osiągnięciu docelowych poziomów emisji. Konieczna jest stopniowa zmiana źródeł energii z atomowej na OZE, a działania  muszą być rozłożone w czasie. Gdyby użytkowania elektrowni nie trwał dłużej niż 40 lat, kończyłby się w 2023 r. dla Almaraz i w 2028r. dla Trillo.

W przypadku Naturgy i EDP España podtrzymują oni oczekiwania co do porozumienia osiągniętego przez dwie duże spółki energetyczne dotyczące przyszłości elektrowni jądrowych, jako większościowych akcjonariuszy spółek.

Polityka energetyczna kraju

Koncerny energetyczne starają się jak najdłużej odwlekać w czasie reformę energetyczną w Hiszpanii. Pomimo dyrektywy Uni Europejskiej, która ściśle określa politykę energetyczną w krajach członkowskich, Hiszpania stara się przeciągnąć moment transformacji na eko-energię. Nie trudno zauważyć, że koncerny mające znaczną część udziałów w energetyce generują ogromne zyski z energii jądrowej. Jeszcze kilka lat temu Hiszpania była przełomowym krajem jeśli chodzi o energię z wiatru- dziś spadła do poziomu z lat 80-tych. To również daje dużo do myślenia o tym jak silne jest lobby energetyczne tego kraju.

Rządowi zależy przede wszystkim na maksymalnym zmniejszeniu emisyjności gospodarki Hiszpanii, dzięki rezygnacji z konwencjonalnych źródeł energii. Ambitnie po roku 2040 Hiszpania chce generować energię elektryczną z pełnych 100% źródeł odnawialnych.