Telepatia marzeń – tajemnicze zjawisko świadomych snów

Coś dla duszy

Nowe badania potwierdzają ideę ludzkiej komunikacji podczas snu, znaną także jako telepatia marzeń. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zdolność do świadomego lub nieświadomego komunikowania się z innymi ludźmi podczas snu (śnienia). Koncepcja telepatii marzeń nie jest nowa, w przeszłości także wielu wielkich naukowców próbowało zrozumieć tajemnicze zjawisko telepatii snu.

Zygmunt Freud próbował zrozumieć implikacje telepatii marzeń na myśli psychoanalityczne. Wielokrotnie potwierdzał wpływ telepatycznych idei na proces myślenia ludzi.

Carl Jung także wierzył w ideę telepatii marzeń. Jung próbował wyjaśnić zjawiska paranormalne, tworząc hipotezę tego zjawiska. Jest całkiem oczywiste, że wiele wielkich umysłów świata wierzy w badanie zjawisk “nadprzyrodzonych”. Nikola Tesla powiedział kiedyś:

“Nauka dnia zaczyna badać zjawiska niefizyczne, w ciągu dekady zrobi więcej postępów niż we wszystkich poprzednich stuleciach swojego istnienia”.

Eksperyment i wyniki

Montague Ullman w połowie lat sześćdziesiątych, rozpoczął serię eksperymentów, aby przetestować swoją teorię, że ludzie mogą śnić wybiórczo losowo wybrane materiały. Mówiąc prosto, celem eksperymentów było sprawdzenie, czy ludzie mogą śnić o rzeczach, o których marzą, myśląc o tym przed pójściem spać.

Wkrótce po rozpoczęciu tych eksperymentów ludzie na całym świecie zaczęli się nim interesować, a tym samym Ullman otrzymał wsparcie swoich badań przez Stanleya Krippnera (specjalistę w dziedzinie parapsychologii i snów).

Eksperymenty wymagały kontaktu nadawcy i odbiorcy, którzy spotykali się tuż przed snem, a następnie zostali uśpieni w oddzielnych pokojach. Nadawca otrzymał kopertę na temat tego, co należy myśleć podczas snu, a odbiorca został następnie specjalnie przebudzony, aby poinformować o swoich snach. Eksperymenty te trwały ponad 10 lat i przyniosły znaczące wyniki.

Bardzo ważna sesja

Pewnego razu, podczas pamiętnej sesji, odbiorcy pokazano wydruk obrazu “Szkoły tańca” Edgara Degas’a. Na wydruku przedstawiono kilka kobiet odbywających lekcje tańca. Kiedy po wybudzeniu odbiorca został poproszony o zgłoszenie swoich marzeń, użył zwrotów typu: “Byłem w szkole, w której było około 10 osób. Jedna mała dziewczynka próbowała ze mną tańczyć”.

Wiele innych sesji udowodniło również, że w rzeczywistości istnieje pewien poziom telepatii marzeń nawet wśród nieznajomych. Chociaż nadal nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego i jak działa telepatia marzeń, ale wiemy na pewno, że ona istnieje.

Możliwe do wyjaśnienia

Teraz, dzięki znajomości fizyki kwantowej, wiemy, że istnieją rozległe połączenia między prawie wszystkim we wszechświecie. Ale wciąż nie jesteśmy w stanie zrozumieć, w jaki sposób dwa umysły są połączone w snach, gdzie rzeczywistość jest zupełnie inna niż rzeczywistość tego świata. Ale kwantowe połączenia są najlepszym możliwym wyjaśnieniem u nas w tym momencie. Coraz więcej badań prowadzonych na ten temat dowodzą tego zjawiska. Dzięki temu jesteśmy w stanie zgromadzić więcej danych na ten temat, a więc może pewnego dnia będziemy mogli powiedzieć, jak w istocie działa telepatia marzeń, z czego wynika i czemu ma służyć.