Pierwszy darmowy Ośrodek Rozwoju Duchowego “Dhamma Pallava” w Dziadowicach.

Coś dla duszy

„Dhamma Pallava” będzie miejscem nauki i praktyki medytacji Vipassana, jednym z ponad 120 ośrodków tego rodzaju w skali całego świata.

“Mieszczący się na ponad 10 ha ośrodek składa się z 10 budynków o łącznej powierzchni zabudowy 4 000 m2. Jest wśród nich 6 budynków mieszkalnych z indywidualnymi pokojami oraz sala medytacyjna, kuchnia z jadalniami, budynki dla nauczycieli i administracji.

Praktyka tej konkretnej techniki medytacji jest treningiem umysłu. Tak jak ćwiczenia fizyczne poprawiają nasze zdrowie fizyczne, tak też Vipassanę praktykuje się, aby ćwiczyć i rozwijać umysł. Dzięki temu nasze życie staje się bardziej świadome, harmonijne i wolne od zamętu. Vipassana w dosłownym tłumaczeniu oznacza „widzieć rzeczy takimi jakimi są”. Przyglądając się z uwagą doznaniom fizycznym, które składają się na odczuwanie ciała oraz bez ustanku wpływają na stan umysłu, zaczynamy dostrzegać prawa rządzące naszymi myślami. Zaczynamy rozumieć, skąd biorą się odczucia i osądy.

Źródło: turek24.com.pl

10-dniowe kursy medytacji

Technika medytacji, o której mowa, nauczana jest na 10-dniowych kursach stacjonarnych. Kursy dostępne są dla wszystkich. Udział w nich wymaga jednak poważnej pracy i skupienia oraz przestrzegania określonego regulaminu. W ośrodku „Dhamma Pallava” będą odbywać się przede wszystkim te właśnie kursy. Podczas trwania kursu możemy nauczyć się podstaw Vipassany – tak, aby móc praktykować ją potem codziennie samemu. Efekty przychodzić będą z czasem, stopniowo, dzięki systematycznej praktyce.

Źródło: turek24.com.pl

Nauczanie Vipassany jest niekomercyjne

Nie wymaga się opłaty za pobyt i wyżywienie, a nauczyciele i inne osoby zaangażowane w organizację są wolontariuszami i nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. Wszystkie wydatki pokrywają dobrowolne dotacje osób, które ukończyły kurs, doświadczyły korzyści płynących z tej praktyki i chciałyby, by także inni mogli skorzystać z takiej możliwości.

Ośrodek medytacyjny „Dhamma Pallava” budowany jest przez Polską Fundację Medytacji Vipassana. Nie jest ona związana z żadną religią czy wyznaniem. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, iż należy do wyróżnionej przez polski rząd grupy organizacji, które działają na rzecz dobra wspólnego.”

Źródło: turek24.com.pl


Freedom

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM to organizacja pozarządowa działająca od 2006r. której głównym celem jest jest ochrona Ziemi, z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt jak również działalność kulturalno–artystyczna. Więcej informacji na temat FREEDOMu znajdziesz na www.sfreedom.org
Freedom

Latest posts by Freedom (see all)