Jak Niemcy jeść mięso Słowian nauczyli

1 Odpowiedź

Coś dla ciała

We wszystkich wielkich religiach świata wyrzekanie się mięsa kojarzone było z wyższym stopniem duchowości, z pokutą i ascezą. Spirytualistyczne podejście miał też jeden z pionierów polskiego wegetarianizmu Konstanty Moes-Oskragiełło (1850 – 1910). Jarstwo jest odwieczną prawdziwą religią, (…) naukowe jarstwo jest religią przyszłości – twierdził.

Ten przedstawiciel sławnego rodu fabrykantów i ziemian miał zgoła inne zainteresowania, niż jego krewni. W majątku Bojarów, na terenie dzisiejszego Otwocka, stworzył odrodzisko jarskie czyli wegańskie sanatorium. Swoją placówkę traktował raczej misyjnie niż biznesowo – kuracjusz dokonywał opłaty tylko gdy uznał, że został wyleczony.

Zalecana przez Oskragiełło dieta dziś na blogach kulinarnych skrywa się pod modnym terminem raw vegan. Dla zdrowotności należało wyzbyć się wszelkich produktów odzwierzęcych, a pokarmy roślinne jeść surowe i nieprzetworzone. Idealny jadłospis prezentował się tak:

…wziąć garść ziaren i żuć je dotąd aż zmienią się w mączna papkę, na co w zależności od stanu uzębienia potrzeba 6-12 minut. Na jeden posiłek należy spożyć tyle ziaren ile potrzeba do nasycenia dopełniając rację orzechami i świeżymi lub suszonymi owocami…

Roślinożerstwo miało być szczególnie dobre dla Polaków za sprawą kulinarnych nawyków ich praprzodków. Genezę Słowian Oskragiełło wywodził od opisywanego już przez Homera ludu Hyperborejów, słynących ze swej długowieczności. W swojej książce “Jarstwo i wełniarstwo w dziejach dawnej Słowiańszczyzny” (1888) kreślił idylliczny obraz, w którym to Słowianie – łagodni jak owieczki, nie znali gwałtu ni przemocy, a to wszystko za sprawą diety wegetariańskiej i życia w zgodzie z naturą. Podobną hipotezę stawiał konserwatywny historyk Antoni Morzycki. Jego zdaniem wstręt do pokarmów odzwierzęcych Słowianie wynieśli ze swojej mitycznej, indyjskiej praojczyzny. Jedzenie mięsa było religijnym tabu, dopiero złe wpływy germańskie uczyniły z nich mięsożerców.

Oprócz konstruowania teorii na temat slawistycznej etnogenezy, Oskragiełło tłumaczył traktaty przedstawicieli zachodnioeuropejskiej myśli wegetariańskiej, jak i pisał własne. Jego “Przyrodzone pokarmy człowieka i ich wpływ na dole ludzką” (1888) zostały przetłumaczone na rosyjski i wśród tamtejszych czytelników zdobyły większa popularność niż w kraju. Lew Tołstoj, jeden z największych propagatorów wegetarianizmu tamtych czasów, pisał, że lektura sprawiła mu niezwykłą radość. Nie brakowało jednak kpiarzy i krytyków. Oskragiełło wydał nawet własnym sumptem broszurę “Odpowiedź na omowy jarstwa” (1885), gdzie polemizował z takimi głosami jak ten z “Tygodnika Powieści i Romansów”:

Z (…) Lwowa (…) dochodzą nas wiadomości o powstającej tam kuchni wegetaryańskiej, czyli kuchni dla Jaroszów, których genialnym reprezentantem na naszym bruku jest pan Moes-Oskragiełło. Wiadomość tę czynię z tego względu, że przy obecnej stagnacyi zejdziemy prawdopodobnie niezadługo wszyscy nietylko na wegetaryanów, ale na ludzi zmuszonych się żywić samem powietrzem.

Wobec niechętnego nastawienia prasy środowiska wegetariańskie zaczęły wydawać własne tytuły. I tak w 1912 ukazało się “Jarskie Życie. Miesięcznik etyczny o kierunku odrodzeńczo-wyzwolennym”. Pismo powstało z inicjatywy małżeństwa Marii i Augustyna Czarnowskich, wydawane było po polsku w Berlinie i stamtąd kolportowane w trzech państwach zaborczych. W środku można było znaleźć artykuły filozoficzne, wegetariańskie nowinki ze świata, ale też przepisy, czy cykl zdjęć wegetariańskich sportowców, np. niemieckiego siłacza Lionela Strongorta, który dźwiga na sobie pomost po którym pędzi samochód z sześcioma osobami.

źródło: www.culture.pl


Freedom

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM to organizacja pozarządowa działająca od 2006r. której głównym celem jest jest ochrona Ziemi, z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt jak również działalność kulturalno–artystyczna. Więcej informacji na temat FREEDOMu znajdziesz na www.sfreedom.org
Freedom

Latest posts by Freedom (see all)

Komentarze

  1. AvatarAnnn

    Poproszę źródło stwierdzenia: “Jedzenie mięsa było religijnym tabu, dopiero złe wpływy germańskie uczyniły z nich mięsożerców.” Dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

45 − 36 =