Ekologiczna żywność w Słupskich stołówkach

Coś dla ciała

Czy w Słupsku dokona się rewolucja żywieniowa wśród dzieci? Od września w szkolnych i przedszkolnych stołówkach serwowane będą posiłki skomponowane z produktów ekologicznych.

Ich dostawcami będą lokalni producenci i rolnicy. Akcja jest częścią programu zdrowego żywienia najmłodszych – projektem objętych zostanie 3300 przedszkolaków i uczniów. Przeszkodą w dotarciu do gospodarstw oferujących zdrową żywność był dotychczas certyfikat, który musiał posiadać sprzedawca, by jego produkty mogły znaleźć się na stołach. Ograniczeniem była również wyższa cena ekologicznych warzyw, owoców i mięsa.
Obecnie możliwy jest zakup żywności bez certyfikatu, musi być ona jednak poddana badaniom. Jeśli spełnia normy jakościowe, wówczas bez żadnych przeszkód może zostać zakupiona przez decydentów placówek oświatowych.

Czytaj więcej na: www.biokurier.pl


Freedom

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM to organizacja pozarządowa działająca od 2006r. której głównym celem jest jest ochrona Ziemi, z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt jak również działalność kulturalno–artystyczna. Więcej informacji na temat FREEDOMu znajdziesz na www.sfreedom.org
Freedom

Latest posts by Freedom (see all)